Apr 22, 2020

bValue Bridge Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt

bValue Bridge Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt

„Finansowanie projektów B+R z Polskim pierwiastkiem przez Fundusz bValue w ramach programu „BRidge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020”

dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Celem projektu jest inwestowanie w innowacyjne projekty badawczo – rozwojowe, znajdujące się w fazie Proof of Principle i Proof of Concept, bazujące na tzw. polskim pierwiastku,
w efekcie czego nastąpi komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Wartość projektu wynosi 30 000 000 zł, wartość dofinansowania 24 000 000 zł.