TADEUSZ UHL

AGH, Head of Mechanics and Robotics Department

Założyciel Grupy EC, wiodącej grupy inżynierskiej w Polsce. Twórca Mechatroniki w Polsce. Zarządza grupą 22 badaczy naukowych i 50 doktorantów. Jego zainteresowanie badaniami skupiają się wokół mechatroniki, dynamiki strukturalnej, monitoringu i diagnostyki struktury. Jest menadżerem wielu państwowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz autorem ponad 700 publikacji naukowych. Twórca i współtwórca 44 patentów i dziedzinie robotyki, budowy sensorów do różnych zastosowań, struktury mechanicznej pojazdów i pociągów, elektronicznych urządzeń służących pomiarowi i monitoringu struktur. Zainicjował 14 firm spin-off zatrudniających obecnie 500 inżynierów. Największą z nich jest EC Engineering, które jest jedną z największych w Europie firm inżynierskich działających w branży konstrukcji pojazdów szynowych.