#Ty przynosisz pomysły, razem  budujemy wartość 

Jesteśmy funduszem Venture Capital inwestującym w przedsiębiorców przesuwających granice tego, co możliwe.

Wykorzystujemy wiedzę oraz doświadczenie naszych aniołów i zespołu funduszu do identyfikowania

i wspierania rozwoju wyjątkowych przedsiębiorstw, aby stały się europejskimi czempionami.

[post-marguee]

JAK INWESTUJEMY

FAZA

 • Inwestujemy w firmy będący w etapie Early Growth, zazwyczaj jako pierwszy inwestor w tak
  zwanej fazie seed lub rundy finansowania Pre-A
 • Najczęstszy rozmiar inwestycji w rundzie Pre-A to 250k – 1 mln EUR oraz poniżej 250k EUR w
  fazie seed
 • Inwestujemy także w fazie serii A jeżeli inwestycja jest zgodna z logiką funkcjonowania
  Funduszu i oferuje znaczne efekty synergii

GEOGRAFIA

 • Poszukujemy przede wszystkim polskich start-upów które z naszym wsparciem są w stanie
  szybko wyskalować i rozszerzyć sprzedać na międzynarodowe rynki
 • Posiadamy sieć partnerów i przedsiębiorców w regionie CEE i w krajach Bałtyckich, gdzie
  także poszukujemy najciekawszych projektów
 • Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, jednak inwestujemy w obszarze całego regionu
  Europy Środkowo-Wschodniej

PRZEMYSŁ

 • Poszukujemy przede wszystkim star-upów których rozwój jesteśmy w stanie przyspieszyć
  dzięki naszej sieci aniołów i liderów biznesu
 • Głównym obszarem naszego zainteresowania jest cyfryzacja w formie Przemysłu 4.0
 • Wciąż widzimy potencjał w sektorze e-commerce, jednak jesteśmy raczej skupieni na
  ekosystemie e-commerce niż na samych marketplacach

GŁÓWNE ZASADY ZARZĄDZANIA FUNDUSZEM

Nie więcej niż 20% środków Funduszu zainwestowanych w 1 inwestycję

20-30 firm w portfolio aby zapewnić zasięg oraz odpowiednią koncentracje i jakość zarządzania

Synergie wzrostowe z aniołami biznesu bValue wliczając Lead Generation oraz Know-How

Wzrost wartości dzięki dzieleniu się Know-How oraz współpracy pomiędzy spółkami w portfolio

Możliwe inwestycje kontynuacyjne w projekty wybrane przez bValue w fazie seed

Koinwestycje z najlepszymi funduszami z jasną strategią wyjścia kapitałowego

Podział inwestycji 80%-20% między Polską a innymi krajami CEE

EKOSYSTEM

Społeczność

Ekosystem bValue zapewnia dostęp do społeczności start-upowych oraz naukowych w kraju oraz za granicą. Współpraca z osobami przed którymi stoją podobne wyzwania stanowi znaczną różnicę w możliwości rozwiązywania problemów. Ponad 2000 projektów przeszło przez naszą sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości i współpracujących z nami aniołów biznesu. To stanowi podstawę naszego bogatego doświadczenia.

Mentoring

Częścią korzyści z członkostwa w Ekosystemie bValue jest możliwość dotarcia przez założyciela lub naukowca do bazy danych ponad 30 przedsiębiorców, mentorów i ludzi nauki różnych dziedzin w tym: handlu, produkcji, IT, B+R, finansów i prawa. Kapitalizacja firm, których twórcy są członkami Zespołu Funduszu lub jego akcjonariuszami jest szacowana na około 3 miliardy PLN.

Sieć kontaktów

Jesteśmy wspierani przez aniołów i inwestorów którzy założyli lub współzakładali globalne Polskie przedsiębiorstwa warte łącznie ponad 1 miliard EUR. Współpracowaliśmy z polskimi firmami i grupami kapitałowymi, które wspieraliśmy w rozwoju wewnętrznych działów B+R oraz Corporate VC a także dla których wyszukiwaliśmy projekty inwestycyjne. Dzięki tej sieci kontaktów jesteśmy gotowi ocenić i wesprzeć potencjał komercjalizacyjny danego projektu.

Finansowanie

Jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedniego inwestora dla odpowiedniego projektu w taki sposób, aby mógł on przynieść ze sobą znaczną wartość dodaną do firmy w którą zainwestujemy. Ponadto, w Funduszu bValue powstaje odrębny fundusz w całości finansowany prywatnymi środkami o maksymalnej wartości 30 mln PLN.

Wsparcie

Część aktywności Funduszu bValue obejmuje tworzenie interdyscyplinarnych zespołów. Każdy zespół składa się w ¾ z ludzi którzy pracują nad maksymalnie 4 projektami w danym okresie, dzięki czemu mają szansę dodania rzeczywistego wkładu w budowanie wartości. Współpracujemy z przedsiębiorcami i naukowcami – dajemy im możliwość pracy w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości i pomagamy im osiągać wyniki i implementować strategie. Nasze start-upy posiadają możliwość współpracy i dołączenia do społeczności AIP Business Link.