Projekt realizowany przez fundusz bValue Bridge jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych przez fundusze typu proof of principle – BRIdge Alfa. Wartość projektu wynosi 30 000 000 zł, wartość dofinansowania 24 000 000 zł.

Wartość projektu 30 mln

Wkład inwestorów 6 mln

Wkład Unii Europejskiej przez NCBiR 24 mln