bValue z Bridge Alfa

Fundusz bValue za pośrednictwem swojej spółki zależnej BlueLab Sp. z o.o. Sp. kom został rekomendowany do programu Bridge Alfa prowadzonego przez NCBiR. Kwota projektu 30m PLN. Program BRIdge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe, tworząc im pomost ku...